Vakumlu Tüplü Güneş Enerjisi

A+ A- 

Vakumlu Tüplü Güneş Enerjisi

Vakumlu Tüplü Güneş Enerjisi

1-Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemi Nedir ve Nasıl çalışır? 

Sis temimiz içi içe ge çmiş iki boro silikat cam tüp ten oluşmaktadır. İki tüp arasındaki vak um sayesinde ısı kaybı m inimum düzeye indi rilmiştir. İçteki tüpün dışı püskürtme yön temi ile AI-N/AI kaplanmıştır. Bu seçici yüzey saye sinde tüpe gelen ışınla rın %93'ü mükemmel bir şekilde emilip ısıya çevrilmektedir. İki tüpün arasındaki havanın alınmasından dolayı içteki tüpten oluşan ısı kaybı yok denecek kadar azdır. Evdeki termoslar da aynı yöntemle yapılmıştır. Seçici yüzey tarafı ndan absorbe edilen güneş enerjisi iç tüpteki suya geçmektedir. Tüpte ısınan suyun yoğu nluğu azaldığından yuk arıya doğru gidecektir. Bu olaya doğal sirkülasyon denir ve her tüpte aynı olay meydana gelir. 

2- Vakum Tüp sistemlerin Güvenliği Nedir?

Vak um tüpü Alman ve Avustralya ‘nın önde gelen araştırma enstitüleri tarafından icat edilmiş ve dene nmiştir. Bu teknoloji ticari olarak bazı Çin Firmaları tarafından kullanılmış ve 10 yıl boyu nca bütün ülke genelinde bir çok sis tem kurulmuştur. Günümüzde bu teknoloji bir çok ülke tarafından kabul edilmiş olup, USA,Japon, Alman, Avustralya v.b. bir çok yerde kull anılmaktadır.

3- Vakum Tüpün Kırılması Mümkünmüdür? Herhangi Bir Koruyucu Önlem Gereklimidir?

Vakum Tüpü özel geliştirilmiş borosilikat camdan yapılmış olup 25 mm çapında doluya dayanabilecek mukavemetdedir. Sistem kurulduktan sonra tüpün kır ılması hemen hemen imkansızdır. Dik kat edilecek en önemli nokta vakum tüpler eğer boşsa ve uzun süre güneş altında kalm ışsa içindeki sıcaklık 250°C ‘ye ulaşacaktır. Bu durumda sisteme soğuk su vermemek gerekir.Aksi takdirde termo şok etkisiyle tüplerde çatlama meyd ana gelebilir. Tüplerin herhangi bir nedenle kırılması halinde yetkili bayimizden uygun fiyata yenisini alabilirsiniz. 

4- Güneş enerjisi gaz veya elektrikli ısıtıcılara alternatif midir? 

Evet. Vakum tüplü güneş kolek törleri Türkiye’nin bütün bölgelerinde ve tüm zamanl arda kullanılabilir. Normal p arlak bulutlu havalarda da ısıtma kapasitesine sahiptir. Ancak çok bulutlu ve yağmurlu havalarda ilave ısıtıcı gerekir.

5- Sistemin geri ödeme süresi ne kadardır?

Bir evin norm alde ısıt ılması için harcanan elektriğin toplam fatura bedeli %25 kadardır. Buna göre sistem 2-3 içerisinde kendini amorti edecektir. Sistemin 15 yıl k ullanılabileceği kabul edilirse, ne kadar karlı bir yatırım old uğu ortaya çıkar.

6- Vakum tüplü kolektörler soğuk iklimlerde de kullanılabilir mi? 

Evet. Bu vakumlu tüp sistemlerine antifiriz koymadan -20 dereceye kadar dayanıklıdır

7- Güneş enerji sistemi düz ve eğimli çatılara kurulabilir mi? 

Evet. Sistem düz ve eğimli çatılara kurulabilir.

8- Vakum tüplü kolektörler suyu yüksek sıcaklığa çıkarabilir mi? 

Evet. Sistem mevsim lere bağlı olarak suyu 55-95°C’ye çıkartmaktadır. Genellikle duş alma sıca klığı 32-43°C civarında olmaktadır.

9- Vakum tüplü güneş kolektörleri büyük çaplı ısıtmalarda kullanılabilir mi?

Evet. Kolektörler seri olarak bağlandığı zaman okul, hastane, otel, havuz gibi yer lerin büyük çaplı sıcak su ihtiyacını karşılayabilir. Sistemin büy üklüğü için her ha ngi bir limit yoktur. 

10- Vakum tüplü güneş enerji sistemlerinde bakım ve servis gerekli mi?

Normal koşullar altında her hangi bir bakım gerekmez. Tüplerin yuvarlak olması ned eni ile yağmurla birlikte temizlenecektir. Tüplerden biri kırıldığında değiştirilmesi kolay ve ucuzdur. Su sertliğinin 50 FFR altında olduğu yerlerde genellikle bakı m gerekmemektedir. Su sertliği bu değerden yüksek ise vakum tüpün al tında tortu birikimi oluşacaktır. Tortunun cama yapışma sı mümkün olmadığından tüp çıkartılıp ters çevrilerek kolayca temizlenebilir. 

 ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER